քաւութիւն

քաւութիւն

Dasnabedian 1995: 481

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 17,15
expiation

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ՔԱՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1001 Chronological Sequence: Early classical գ. ἰλασμός, σις, σμα propitiatio, expiatio. Քաւելն. գործ քաւելոյ. թողութիւն. սրբութիւն. եբր. յոքն. եւ այլն. եւ Զոհ քաւութեան. եբր. քօգէր. յոքն. քոֆէրիմ. եւ սէլիխա եւն. եւ Զոհ քաւութեան. եբր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԳՈՎ — ( ) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 14c ա. ԱՄԵՆԱԳՈՎ եւ ԱՄԵՆԱԳՈՎԵԼԻ. Ամենայնիւ գովելի. ամենայն գովութեան արժանաւոր. ամմէն կերպով գովելու. ... *Կարկառեա՛ առ իս զաջդ ամենագով: Նշան ամենագով: Ամենագով եւ բազմերջանիկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0209 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c գ. ԱՆՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆ ԱՆՅԻՇՈՒԹԻՒՆ. ἁμνημοσύνη, ἁμνηστία oblivio Անյիշատակութիւն. եւ Անյիշաչարութիւն. *Հետեւեալ լինին անզգամութեանն՝ անուսումնութիւն, անհմտութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՅԻՇՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0209 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c գ. ԱՆՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆ ԱՆՅԻՇՈՒԹԻՒՆ. ἁμνημοσύνη, ἁμνηστία oblivio Անյիշատակութիւն. եւ Անյիշաչարութիւն. *Հետեւեալ լինին անզգամութեանն՝ անուսումնութիւն, անհմտութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՆՈՒԱԶԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0212 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 10c, 12c ԱՆՆՈՒԱԶ մ. ԱՆՆՈՒԱԶԱԲԱՐ. ἁμειώτως, ἁδιαλείπτως sine imminutione, vel intermissione Առանց նուազելոյ. անպակասաբար. անհատաբար. անդադար. *Աննուազ զիւր պարգեւսն շնորհէ. Յճխ. ՟Զ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0348 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. δικαιοσύνη, δικαίωμα justitia, aequitas Արդարն գոլ եւ Գործ արդարոյ. որպէս երբ. խագ, այսինքն իրաւունք. եւ որպէս ձատէգ, ձատագա, այսինքն արդարգործութիւն. բարեգործութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՒԱԴԻԿ — ( ) NBH 1 0388 Chronological Sequence: Early classical, 6c մ. Ահա. ահաւադիկ. որ եւ ասի, ՍԱ ԱՒԱՍԻԿ, ԴԱ ԱՒԱԴԻԿ. եւ այն հասարակօրէն որպէս շաղապ, իսկ. արդ. յն. տէ. որպէս թէ գրեալ էր. ի՛տի (արդէն). իտու՛ (ահա). իղդէ, տէ հա, տէ՛, նա. *Այժմ աւադիկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՊԱՐՏԻՔ — (տեաց.) NBH 1 415 Chronological Sequence: 13c Նոյն ընդ վ. (=ԲԱԶՄԱՊԱՐՏ) *Որ քաւութիւն եւ թողութիւնդ ես բազմապարտեաց. Բենիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՐԻ — (րւոյ, րեաց.) NBH 1 0548 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 13c ա. αἱχμάλωτος captivus Կալանաւոր վտարանդեալ յօտարութիւն, կամ յափշտակեալ ʼի ստրկութիւն. որպէս եւ անասուն, եւ ինչք անկեալ ʼի ձեռս թշնամեաց, եւ մատնեալ ʼի տառապանս. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹԵՒԱԿՈԽԵՄ — (եցի.) NBH 1 0808 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c չ. ԹԵՒԱԿՈԽԵՄ ԹԵՒԱԿՈԽԻՄ. πτερύσσομαι, πτερύομαι alis latera ferio, gestio πειράζω tento μελετάω exerceo me, curo, sollicitor ἑπιτηδεύω, ομαι studeo,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0817 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c գ. ἅφεσις, ἅφεμα dimissio, remissio, permissio Թողուլն զպարտիս, զծանրութիւն հարկաց, զմեղս, եւ այլն. թոյլտուութիւն. թողացուցումն. արձակումն. ազատութիւն. ներումն. շնորհումն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.